The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12109
Title: Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік
Authors: Коляденко С.В., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 10:07:36
Last changes: 2016-11-30 10:07:36
Year of publication: 2016
Summary: Програма з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів» містить структуру курсу по всіх видах робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для використання бакалаврами напряму 6.030502 – «Економічна кібернетика» 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.100102 «Процеси, машини агропромислового виробництва», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12109.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12109.pdf Size : 249473 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska