The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10488
Title: Програма та та методичні рекомендації переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Магістр»
Authors: Січко Т.В., Коляденко С.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 09:12:21
Last changes: 2016-03-30 09:12:21
Year of publication: 2016
Summary: Програму та методичні рекомендації переддипломної практики для студентів денної та заочної
форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності
8.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Магістр» складено відповідно
освітньо-професійноїпрограми для освітньо-кваліфікаційного рівня «
Магістр» спеціальності «Економічна кібернетика» та методичних
рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної
літератури у Вінницькому національному аграрному університеті
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10488.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10488.pdf Size : 878335 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska