The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10724
Title: Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів денної форми навчання галузі знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" ОКР "Бакалавр"
Authors: Ушкаленко І.М., Коляденко С.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-05-25 09:05:19
Last changes: 2016-05-25 09:05:19
Year of publication: 2016
Summary: Навчальна практика студентів є невіддільною складовою навчального
процесу у вищих навчальних закладах. Під час навчальної практики студенти
отримують
додаткові знання, уміння і навички, ознайомлюються з методами
здобуття знань з фаху, визначають коло питань, якими вони повинні оволодіти
під час навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10724.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10724.pdf Size : 170558 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska