The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11909
Title: Управління ризиками і витратами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-10-26 11:09:17
Last changes: 2016-10-26 11:09:17
Year of publication: 2016
Summary: Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Управління ризиками і витратами» містить орієнтовну структуру навчальної дисципліни, мету та завдання дисципліни, їх характеристика. В програмі представлено інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Детально описано тематику лекцій, орієнтовні теми лабораторних занять. Наведено засоби діагностики успішності навчання.
Призначена для підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11909.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11909.pdf Size : 395940 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska