The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12760
Title: Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу
Authors: Січко Т.В.
Keywords: інформаційні технології, методи, моделювання, бізнес-процеси, функціональна модель, бізнес-модель, управління проектами, організаційна діаграма, імітаційне моделювання
Date of publication: 2016-03-27 16:02:48
Last changes: 2016-03-27 16:02:48
Year of publication: 2016
Summary: Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які засновуються на рішеннях фірми Computer Associates, а саме: CASE-засіб верхнього рівня AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1), MS Excel та MS Project. Докладно розглянуто такі методи моделювання бізнес-процесів, як функціональний, діаграма Ганта та IDEF0. Аналіз та моделювання бізнес-процесів проілюструвано на прикладі підприємства «Концерн Хлібпром», наведено контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня. Спільне використання засобів функціонального моделювання та управління проектами дозволяє комплексно вирішити завдання з реорганізації підприємства та впровадження інформаційних систем, включаючи аналіз, реорганізацію функцій і управління проектом, створеним на основі реорганізованих бізнес-процесів. Тому в статті розглянуто імпорт побудованої бізнес-моделі в засіб управління проектами Project компанії Microsoft. MS Project підтримує такі аспекти управління проектами, як побудова графіка робіт, облік, витрати і споживання ресурсів, контроль виконання робіт, організація взаємодії членів проектної команди, аналіз результатів і створення звітів по проекту. В роботі наведено діаграму Ганта створеного проекту засобом MS Project. На основі даних функціональної моделі побудовано організаційну діаграму підприємства та діаграму Swim Lane, яка дозволяє явно описати ролі й відповідальності виконавців у конкретній технологічній операції. Застосування розглянутих методів та засобів моделювання дозволяє комплексно оцінити діяльність підприємства, намітити шляхи вдосконалення його діяльності, підвищення конкурентоспроможності та зробити бізнес-прогнозування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12760.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12760.pdf Size : 3962811 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska