The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11145
Title: Моделювання процесу банківського кредитування методами системного аналізу
Authors: Дерунець Артур Станіславович
Keywords:
Date of publication: 2016-06-29 09:00:15
Last changes: 2016-06-29 09:00:15
Year of publication: 2016
Summary: В першому розділі досліджуються визначення, принципи, методи
системного аналізу, їх класифікація, та поняття і характеристика
банківського кредиту.
В другому розділі роботи досліджуються визначення, функції і мета
діяльності підприємства. Розглянута організаційно-економічна
характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних
показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та
платоспроможності.
В третьому розділі проаналізовано особливості моделювання методом
системного аналізу, побудова структурно-функціональної моделі процесу
управління кредитними операціями банку, та аналіз кредитної діяльності на
основі ПАТ КБ «ПриватБанк».
На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні
висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11145.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11145.pdf Size : 1033849 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska