The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10244
Title: Обґрунтування параметрів завантажувача сінажних башт для механізованих кормосховищ
Authors: Вербовський Сергій Вікторович
Keywords: Завантажувач сінажних башт, кормосховище, розподільні пристрої
Date of publication: 2016-02-23 11:46:05
Last changes: 2016-02-23 11:46:05
Year of publication: 2016
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістр 8.10010203-“Механізація сільського господарства”. Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 2016р.
В магістерській роботі обґрунтована актуальність роботи, сформульовані мета і завдання досліджень. Проаналізовані і оцінені експериментальні дослідження засобів механізації завантаження та розрівнювання сінажу і силосу в баштових сховищах. Також викладені результати досліджень фізико-механічних і технологічних особливостей консервованих кормів, конструктивно-технологічних схем завантажувачів-розрівнювачів маси. На підставі аналізу прийнятий завантажувач стрічкового типу.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10244.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10244.pdf Size : 12322521 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska