The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10581
Title: Тести з навчальної дисципліни сільськогосподарські машини для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму підготовки 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах
Authors: Войтюк Д.Г., Мартишко В.М, Волянський М.С., Пастухов В.І., .. Середа Л.П., .. Пришляк В.М., .. Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О.
Keywords: здобувачі, “бакалавр”, будова сільськогосподарських машин
Date of publication: 2016-04-15 09:39:29
Last changes: 2016-04-15 09:39:29
Year of publication: 2016
Summary: Тести заміру залишкових знань призначені тільки для перевірки та оцінювання рівня підготовки після закінчення певного етапу навчання.
Метою тестового іспиту є визначення рівня професійної компетенції особи, що екзаменується.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10581.pdf
Publication type: ККР
Publication: Тести з навч. дисц. «Сільськогосподарські машини» для контролю знань бакалаврів складаються з 3 частин відповідно до типової програми дисципліни.
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10581.pdf Size : 1184324 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska