The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11913
Title: Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Authors: Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-10-26 11:13:27
Last changes: 2016-10-26 11:13:27
Year of publication: 2016
Summary: Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку і аудиту» містить орієнтовну структуру навчальної дисципліни, мету та завдання дисципліни, їх характеристика. В програмі представлено інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Детально описано тематику лекцій, орієнтовні теми лабораторних занять. Наведено засоби діагностики успішності навчання.
Призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11913.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11913.pdf Size : 433328 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska