The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10359
Title: Лучне кормовиробництво. Робочий зошит до виконання лабораторних робіт студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 « Агрономія»
Authors: Поліщук І.С., Липовий В.Г., Циганська О.І.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 09:36:43
Last changes: 2016-02-24 09:36:43
Year of publication: 2016
Summary: Лучне кормовиробництво, як складова частина загального курсу
кормовиробництва і галузь сільського господарства, нерозривн
о пов`язана з
створенням міцної кормової бази, зокрема забезпечення тварин якісним сі
ном і
пасовищним кормом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10359.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10359.pdf Size : 1187644 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska