The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10632
Title: Розведення сільськогосподарських тварин. Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт студентами ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Authors: Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П.
Keywords:
Date of publication: 2016-04-27 08:18:17
Last changes: 2016-04-27 08:18:17
Year of publication: 2016
Summary: Курс розведення сільськогосподарських тварин знайомить студентів
факультету технології виробництва та переробки продукц
ії тваринництва з
основами зоотехнічної науки і практики, дає їм теоретичні та практичні знання з
питань розведення сільськогосподарських тварин з метою підготовки до
подальшого оволодіння ними спеціальних курсів

скотарства, свинарства,
вівчарства, коняр
ства, птахівництва та ін
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10632.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10632.pdf Size : 1900448 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska