The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10486
Title: Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для підготовки спеціалістів 7.03050201 “Еконо мічна кібернетика” денної та заочної форм навчання
Authors: Денисюк В.О.
Keywords: комп’ютерні мережі, архітектура мережі, топологія мережі, середовище передачі, робоча станція, сервер, концентратор, комутатор
Date of publication: 2016-03-30 09:03:35
Last changes: 2016-03-30 09:03:35
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі” містять завдання і рекомендації з виконання курсової роботи та написання звіту. Завдання курсової роботи спрямовані на оволодіння студентами загальнотеоретичними і спеціальними знаннями, навичками та їх практичного використання при рішенні конкретних задач, пов`язаних з використанням технологій комп`ютерних мереж. Призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності “Економічна кібернетика”
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10486.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10486.pdf Size : 716807 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska