The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19423
Title: Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу (Пат. на корисну модель № 107715)
Authors: Зозуляк І. А., Зозуляк О. В., Чубик Р. В.
Keywords: сушарка, вібрація, вібросушарка, віброкиплячий шар
Date of publication: 2019-02-06 15:08:29
Last changes: 2019-02-06 15:08:29
Year of publication: 2016
Summary: Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу, в якому система керування віброприводом, відслідковуючи власну частоту коливань механічної коливної системи d
, підтримує режим роботи адаптивної вібраційної технологічної машини, близький до резонансного, і в процесі роботи адаптивної вібраційної технологічної машини система керування контролює два параметри - частоту d
та амплітуду Ad коливань робочого органу і у випадку зміни маси завантаження робочого органу або при необхідності зміни режиму роботи адаптивної вібраційної технологічної машини система керування корегує частоту та амплітуду вимушуючих коливань віброприводу робочого органу, до частоти d, яка близька до резонансної частоти пружної коливної системи вібромашини при заданому завантаженні робочого органу, і амплітуду коливань робочого органу Ad на резонансній частоті, при якому виконувалась наступна умова 2 3 3
Ad  (Azz)/d, де z та Az задані технологічно оптимальні параметри вібраційного поля адаптивної вібраційної технологічної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19423.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 107715 UA, МПК B65G 27/24. - № u 2015 11237 ; заявл. 16.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12. - 6 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19423.pdf Size : 4494982 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska