The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12227
Title: Програма і методичні вказівки виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Січко Т.В., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2016-12-21 12:12:08
Last changes: 2016-12-21 12:12:08
Year of publication: 2016
Summary: Програма виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» містить рекомендації з проходження практики та написання звіту. Завдання виробничої практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам напряму підготовки «Економічна кібернетика» з курсів «WEB-програмування», «Системи прийняття рішень» та «Управління проектами інформатизації».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12227.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 12227.pdf Size : 550143 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska