The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10680
Title: Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами
Authors: Яцковська Р.О.
Keywords: Інформаційні технології, інформація, електронна комерція
Date of publication: 2016-05-24 11:36:04
Last changes: 2016-05-24 11:36:04
Year of publication: 2016
Summary: Інформаційні технології в сфері економіки
використовуються для представлення даних в достовірну, оперативну
інформацію з метою прийняття рішень за допомогою апаратних і програмних
засобів та досягнення оптимальних ринкових параметрів об`єкта управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10680.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.-практич. конф. молод. науковців, 14-15 квітня 2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 297-298
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10680.pdf Size : 176313 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska