The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12200
Title: Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання
Authors: Кавун Е.М., Врадій О.І.
Keywords: Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження, методичні рекомендації, курсова робота
Date of publication: 2016-12-21 09:26:54
Last changes: 2016-12-21 09:26:54
Year of publication: 2016
Summary: Викладено методичні вимоги та довідковий матеріал до оформлення курсової роботи.
Розраховано на студентів агрономічного факультету денної форми начання, напрям підготовки – 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12200.pdf
Publication type: Курсовий проект
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12200.pdf Size : 641936 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska