The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10577
Title: Сільськогосподарські машини програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах
Authors: Д. Г. Войтюк, Л. В. Аніскевич, В. М. Мартишко, М. С. Волянський В. І. Пастухов, Л. П. Середа, В. М. Пришляк А. І. Панченко
Keywords: сільськогосподарські машини програма, навчальна дисципліна
Date of publication: 2016-03-30 09:27:14
Last changes: 2016-03-30 09:27:14
Year of publication: 2016
Summary: Програму навчальної дисципліни “Сільськогосподарські машини” складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” і виконано за тематично узагальненим принципом. З кожної групи машин передбачено вивчення загальної будови машин, конструкцій їх робочих органів, основ теорії і методів розрахунку конструктивних та технологічних параметрів, режимів роботи машин, їх технологічного налагодження та оцінювання якості роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10577.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Типова програма
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10577.pdf Size : 970906 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska