The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12131
Title: Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент"
Authors: Колесник Т.В.
Keywords: ситуаційний менеджмент, система управління, соціально-економічна піцдсиситема, ситуації..
Date of publication: 2016-11-30 15:48:39
Last changes: 2016-11-30 15:48:39
Year of publication: 2016
Summary: Опорний конспект лекцій містить короткий лекційний курс з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент"
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12131.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12131.pdf Size : 569119 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska