The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12128
Title: Прогнозування соціально - економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Authors: Коляденко С.В., Маколкіна О.В
Keywords: соціально-економічний розвиток, прогнозування, державне регулювання, соціальна держава, ринкова економіка, соціальна політика.
Date of publication: 2016-11-30 15:30:35
Last changes: 2016-11-30 15:30:35
Year of publication: 2016
Summary: Сформувати систему комплексних показників, яка дозволяла б прогнозувати та оцінювати соціальну сферу держави, для підвищення рівня передбачуваності соціального розвитку національної економіки країни на довгострокову перспективу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12128.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12128.pdf Size : 6974043 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska