The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16969
Title: Керований симетричний дебалансний вібропривод (Пат. на винахід № 113133)
Authors: Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М.
Keywords: керований симетричний дебалансний вібропривод
Date of publication: 2018-08-13 11:02:56
Last changes: 2018-08-13 11:02:56
Year of publication: 2016
Summary: Керований симетричний дебалансний вібропривод, що складається із корпусу, в якому на підшипниках встановлено приводний вал з двома діаметрально протилежно зустрічно напрямленими канавками, що мають довжину, рівну половині кроку гвинта, і розміщеним на валу нерухомим і рухомим дебалансами та механізмом регулювання положення рухомого дебалансу, що виконаний у вигляді шпонок, розміщених в канавках і зв`язаних з рухомим дебалансом, який відрізняється тим, що на приводному валу встановлено два нерухомих відносно нього дебаланси, центри мас яких і вісь приводного вала лежать в одній площині, а по обидва боки від кожного нерухомого дебалансу виконано по парі діаметрально протилежних зустрічно напрямлених канавок та розміщено по парі рухомих дебалансів з механізмами регулювання їх положення, причому, механізми регулювання положення рухомих дебалансів жорстко кінематично зв`язані у кожній парі та між парами і отримують переміщення вздовж осі приводного вала від механізму гвинтової подачі з приводом від крокового двигуна.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16969.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 113133 UA, МПК B06B 1/16. - № a 2015 12896 ; заявл. 28.12.2015 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. - 8 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16969.pdf Size : 370519 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska