The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11424
Title: Моделювання бізнес-процесів у страховій компанії
Authors: Ходак Руслан Ігорович
Keywords: Моделювання, страхування, бізнес-процес, страхова діяльність, ІТ-технології, андерайтинг, карта Шухарта, ризик-менеджмент
Date of publication: 2016-08-18 13:57:58
Last changes: 2016-08-18 13:57:58
Year of publication: 2016
Summary: Розкрито сутність та особливості страхової діяльності, охарактеризовано бізнес-процеси страхової компанії. Проаналізовано організаційно-економічний стан НАСК «ОРАНТА. Розглянуто основні стандарти і сучасні інструменти моделювання бізнес-процесів у страховій діяльності. Досліджено категорію «андеррайтинг» з позицій концепції процесно-орієнтованого управління. Розроблено модель бізнес-процесу андеррайтингу відповідно до стандартів ІSО 9000: 2000 та модель управління процесом на підставі аналізу КРІ за допомогою контрольних карт Шухарта. Виконано комп’ютерну реалізацію моделі кількісної оцінки ризику для прийняття рішення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11424.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11424.pdf Size : 2876468 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska