The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10496
Title: Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст»
Authors: Січко Т.В., Коляденко С.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 12:42:17
Last changes: 2016-03-30 12:42:17
Year of publication: 2016
Summary: Програму переддипломної практики для студентів денної та заочної
форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності
7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» складено відповідно
освітньо-професійноїпрограми для освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст»спеціальності «Економічна кібернетика» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної
літератури у Вінницькому національному аграрному університеті
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10496.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10496.pdf Size : 718312 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska