The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11749
Title: Модернізація молотильно – сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна РСМ – 141 “АCROS-530”, на базі ВНАУ МТС “Модуль”
Authors: Нагорний Андрій Юрійович
Keywords: Модернізація, молотильно – сепаруючий пристрій, зернозбиральний комбайн, РСМ – 141, “АCROS-530”, “Модуль”
Date of publication: 2016-09-13 11:42:16
Last changes: 2016-09-13 11:42:16
Year of publication: 2016
Summary: Дипломний проект на тему: “ Модернізація молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна РСМ – 141 “АCROS-530”, на базі ВНАУ МТС “Модуль”. Складається з 81 листів, формату А4 машинописного тексту, пояснювальної записки та 10 листів, формату А1 графічної частини.
Описана історія винекнення ВНАУ та МТС “Модуль”.
Проведений аналіз існуючий молотильно-сепаруючих пристроїв зернозбиральних комбайнів. Для зменшення втрат при збиранні запропонована модернізація комбайна РСМ – 141 „Аcгоs-530” та проведені відповідні розрахунки.
Розроблені рекомендації по покращенню стану охорони праці та навколишнього середовища.
Визначена економічна ефективність впровадження модернізації комбайна.
При виконанні дипломного проекту було використано 46 формул, побудовано 28 рисунків та 4 таблиці, використано 18 джерел літератури

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11749.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11749.pdf Size : 1984392 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska