The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12135
Title: Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: Землевпорядна експертиза, експертне заключення, земельний кадастр, землевпорядне проектування
Date of publication: 2016-11-30 12:43:36
Last changes: 2016-11-30 12:43:36
Year of publication: 2016
Summary: Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “Землевпорядна експертиза”. Містить теоретичний матеріал тем лекцій.
Вказана методична розробка призначена лише для користування в мережі внутрішнього інтернет-серверу ВНАУ Сократ без права тиражування та розповсюдження за його межі.
При підготовці курсу лекцій використано окремий текстовий матеріал рекомендованих нормативно-правових літературних джерел представлених у списку рекомендованої літератури.
Рекомендовано для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр”

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12135.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12135.pdf Size : 587560 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska