The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10564
Title: Програма дисципліни "Інформаційні системи та технології" для напрямку підготоки 6040101 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Волонтир Л.О., Підгурский О.І.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 13:11:08
Last changes: 2016-03-30 13:11:08
Year of publication: 2016
Summary: Опис навчальонї дисципліни, тематика лекцій та лабораторних робіт, тематика самостійної роботи, критерії оцінювання знань, теми рефератів, питання до підсумкового коньролю знань, орієнтовна структура схема вивчення дисуипліни, рекомендована література
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10564.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10564.pdf Size : 547640 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska