The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10246
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для внесення мінеральних добрив
Authors: Самойленко Єгор Русланович
Keywords: Обґрунтування, конструктивно-технологічні параметри, машина для внесення мінеральних добрив, мінеральні добрива
Date of publication: 2016-02-23 11:55:13
Last changes: 2016-02-23 11:55:13
Year of publication: 2016
Summary: Самойленко Єгор Русланович. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для внесення мінеральних добрив.
Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.10010203 - Механізація сільського господарства. - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2016.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки що містить 102 аркушів машинописного тексту та 12 аркушів графічної частини.
В першому розділі роботи розглянуті експериментальні та теоретичні дослідження внесення мінеральних добрив, конструкцію та параметри сучасних розкидачів добрив та розробки вчених в даній області. За результатами першого розділу були обрані напрямки подальших досліджень.
В другому розділі роботи теоретично досліджено рух частинок добрив по диску та приведено розрахунки його геометричних та кінематичних параметрів. Запропоновано відцентровий розкидальний робочий орган мінеральних добрив у формі псевдосфери з чотирма радіальними лопатями. Розраховано його основні конструктивні і технологічні параметри.
Третій розділ роботи присвячений розробці методики проведення лабораторних досліджень.
Четвертий розділ роботи присвячений результатам лабораторних досліджень та їх аналізу.
В п’ятому розділі проведено аналіз травматизму при роботі удосконаленого розкидача та розроблено модель травмонебезпечних та аварійних ситуацій.
В шостому розділі запропоновано заходи з охорони навколишнього середовища.
В сьомому розділі виконано розрахунки техніко-економічних показників роботи.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10246.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10246.pdf Size : 2173215 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska