The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11479
Title: Механізація виробничих процесів на молочнотоварній фермі з удосконаленням лінії годівлі тварин
Authors: Голощук Володимир Анатолійович
Keywords: Ферма, подрібнювач, корми
Date of publication: 2016-08-25 12:16:07
Last changes: 2016-08-25 12:16:07
Year of publication: 2016
Summary: У даному дипломному проекті наведена коротка характеристика
ПрАТ «Зернопродукт МХП», дано критичний аналіз його господарської діяльності за останні три роки і запропоновано заходи по вдосконаленню технологічних процесів на молочно-товарній фермі.
В технологічному розділі розроблено та обґрунтовано проект механізації виробничих процесів, проведений розрахунок технологічних ліній кормоцеху, зокрема лінії приготування кормів. Розраховано і підібрано необхідне обладнання.
В проекті проведено аналіз особливостей конструктивно-технологічних схем технічних засобів для подрібнення кормів на молочно-товарних фермах.
В конструкторській частині удосконалено технологічний процес та конструкцію універсального подрібнювача кормів, виконано необхідні технологічні та інженерні розрахунки проектної машини.
В п’ятому розділі описані заходи по охороні праці та захисту населення при надзвичайних ситуаціях на об`єктах господарства.
В шостому розділі описані запропоновані заходи по охороні навколишнього середовища на проектній молочно-товарній фермі.
Сьомий розділ містить розрахунки по економічному обґрунтуванню запропонованих змін, розрахована ефективність капітальних вкладень.
Закінчується проект висновками, списком використаної літератури та додатками.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11479.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11479.pdf Size : 783292 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska