The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10823
Title: Теплотехніка. Лабораторний практикум до вивчення дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання ОКР Бакалавр
Authors: Музичук В.І.
Keywords:
Date of publication: 2016-05-25 11:11:38
Last changes: 2016-05-25 11:11:38
Year of publication: 2016
Summary: В лабораторному практикумі наводяться основи теплотехніки в ла-
бораторних роботах. Приведені основні відомості, необхідні для розуміння
мети, поставленої в роботі і раціональних шляхів її розв’язання. Методика
вимірювань, проведення експериментів і розрахункові співвідношення
описуються з врахуванням як лекційного матеріалу даної дисципліни так і
раніше викладеного студентам матеріалу з інших дисциплін. В кожній ла-
бораторній роботі вказано порядок виконання і форма звітності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10823.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 10823.pdf Size : 1701656 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska