The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10513
Title: Довідник сучасного ландшафтного дизайнера. Для студентів спеціальності 8. 09010303 «Садово - паркове господарство» за о світньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове т а садово - паркове госп одарство» за освітн
Authors: Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В.В., Матусяк М.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 09:55:28
Last changes: 2016-03-30 09:55:28
Year of publication: 2016
Summary: За останні роки спеціальність озеленювача та ландшафтного дизайнера
стала однією із найбільш популярних на ринку праці.Проте ландшафтне
мистецтво потребує майже енциклопедичних знань в області архітектури,
будівництва, проектування, ботаніки та рослинництва,декоративного
садівництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10513.pdf
Publication type: Словники-довідники
In the collections : Словники/
Published by: Адміністратор
File : 10513.pdf Size : 8123277 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska