The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10743
Title: Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.030503 "міжнародна економіка"
Authors: Яхно К.Г. Ушкаленко І.М.
Keywords: Оптимізаційні методи і моделі, економіко-математичне моделювання ,економіка
Date of publication: 2016-05-25 09:02:23
Last changes: 2016-05-25 09:02:23
Year of publication: 2016
Summary: метою вивчення навчальної дисципліни
«Оптимізаційні методи і моделі» є формування у студенів системи
знань з методології та інструментарію побудови і використання різних
типів економіко-математичних моделей для прийняття оптимальних
рішень в умовах ринкової економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10743.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: формулювати економіко-математичні моделі; – здійснювати розв’язання економічних задач за допомогою математичних методів; – аналізувати математичний розв’язок задач для прийняття оптимальних рішень в умовах ринкової економіки та конкуренції
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10743.pdf Size : 841827 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska