The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2022

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
31045 Historical and legal characteristics of human rights and freedoms in Ukraine. Pikovska T. Мвз The section highlights the social, economic and cultural rights and freedoms of the individual as im 0
31044 Основні характеристики осадів стічних вод. Пазюк В.М., Токарчук О.А. Сун Процеси самоочищення природи із-за високої концентрації ксенобіотиків і високої їх стійкості до роз 0
31043 Екологічна оцінка повторних посівів кукурудзи в Україні. Ткачук О.П., Бондаренко М.І. Сун За останні 10 років площа посіву кукурудзи в Україні зросла більш ніж удвічі і зараз становить близь 0
31042 Екологічна оцінка середньостиглих і середньо пізньостиглих сортів сої. Ткачук О.П., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Сун У статті представлено середньостиглі сорти сої в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для пош 0
31041 Інституційні пастки земельної реформи в аспекті ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Захарченко В.І. Сун Розкрито об’єктивну необхідність інституційного супроводу земельної реформи в Україні в аспекті ринк 0
31040 Використання екологічних, соціально-економічних індикаторів сталого розвитку територіальних громад Східного Поділля. Мудрак Г.В. Сун У статті розглянуто основні теоретичні і практичні підходи концепції сталого розвитку, міжнародні пі 0
31039 Обґрунтування параметрів нейроконтролера для системи керування віброприводом адаптивних вібраційних технологічних машин. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В. Сун Pапропоновано і проаналізовано структуру нейроконтролера для керування віброприводом адаптивних вібр 0
31038 Інноваційні підходи до фіторемедіації та фіторекультивації у сучасних системах землеробства. Цицюра Я.Г., Шкатула Ю.М., Забарна Т.А., Пелех Л.В. Мвв У монографії деталізовано та систематизовано результти наукових досліджень, в тому числі і власні ав 1
31037 Peculiarities of business development in the context of digitalization of the economy. Kysh L. Суз Today it is very important to determine the key positions of industrial enterprises in these areas t 3
31036 System approach in modeling the processes of functioning of agro-logistic systems. Volontyr L., Potapova N. Суз The article is devoted to the issues of system research in the field of agricultural logistics. The 1
31035 Research of the working process of the cleaning system of machines for harvesting root crops. Trukhanka O. Сун Conducted the theoretical and experimental studies of the combined cleaning system functioning proce 2
31034 Ефективність управління активами – основа зростання фінансового потенціалу підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О. Сун Стаття присвячена питанням управління активами як однієї з важливих категорій фінансового менеджмент 0
31033 Peculiarities of the human rights protection mechanism in Ukraine. Mangora V. Мвз Today in most countries of the world the issue of observance and protection of human and civil right 1
31032 Financial initiatives in ensuring the investment activity of agricultural producers in the conditions of globalization challenges. Hryshchuk N. Суз The purpose of the study is to study and summarize the existing views of scientists and practitioner 4
31031 Tax risk management: preconditions, essence and significance. Pravdiuk M. Мвз The main types of tax risks are highlighted and the factors influencing the economic security of the 1
31030 Application examples to problems of modern mathematical apparatus. Dubchak V., Manzhos E. Мвз The first part of the article presents several different methods for solving one geometric (stereome 1
31029 Social, economic and cultural rights freedoms of people in Ukraine. Pravdiuk A. Мвз The section highlights the social, economic and cultural rights and freedoms of the individual as im 7
31028 Individual (civil) and political rights and freedoms of the people in Ukraine. Pravdiuk A. Мвз Problems of realization of political rights and freedoms of the person and the citizen in modern dem 3
31027 Preparation features of technical means for haymaking. Kholodiuk О., Kuzmenko V., Zhukov V. Сун Increasing production of livestock products requires a radical improvement of fodder production on f 1
31026 Прогнози розвитку енергетичного сектору України. Бурлака С.А., Борецька Т.Ю. Тд Завданням у сфері перевезення нафти є збереження існуючої потужності, забезпечення безперебійної р 0
31025 Використання безвідходних технологій у сільськогосподарському виробництві для забезпечення енергетичної автономії АПК. Вовк В.Ю. Дк Впровадження безвідходних технологій на сільськогосподарських підприємствах та виробництво біологічн 3
31024 Документальне відображення витрат і виходу продукції галузі садівництва. Кожухар В.В. Сун Стаття присвячена дослідженню документального відображення витрат та виходу продукції підприємств га 0
31023 Світовий досвід переходу до моделей циркулярної економіки на основі використання безвідходних технологій в АПК. Вовк В.Ю. Сун Стаття присвячена питанням світового досвіду переходу до моделей циркулярної економіки на основі вик 1
31022 Агрохімічна оцінка ґрунтів, що перебували під садівництвом, щодо придатності їх використання під вирощування основних сільськогосподарських культур. Разанов С.Ф., Мельник В.О. Сун У статті подано результати досліджень з вивчення агрохімічного складу ґрунтів, звільнених з-під сад 0
31021 Баланс поживних речовин у грунті при вирощуванні зернобобових культур Ткачук О.П., Врадій О.І. Сун Розраховано повернення поживних речовин до грунту при вирощуванні зернобобових культур 3
31020 Розробка алгоритмічного забезпечення для практичної реалізації випробувально-діагностичного комплексу верстатів з ЧПК. Веселовська Н.Р. Сун Розробка алгоритмічного забезпечення для практичної реалізації випробувально-діагностичного компле 0
31018 Ensuring the rights and freedoms of people in Ukraine. Opolska N., Сhernyschuk N., Pravdiuk A., Pikovska T., Tymoshenko Ye., Tomliak T. Мвз The monograph is devoted to the analysis of historical and legal foundations and practical problems 9
31017 Ефективність впливу мінеральної добавки на продуктивність та гематологічні показники мʼясних перепелів. Побережець Ю.М., Гутий Б.В., Яремчук О.С., Чудак Р.А., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І. Сун Мінеральні елементи, що містяться в кормах для птиці, не повною мірою забезпечують їх потреби. Тому 2
31016 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. Сун Як відомо, одним із напрямів розвитку сучасних сільськогосподарських машин є розширення їх функціон 0
31015 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородсткий С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. Сун Як відомо, одним із напрямів розвитку сучасних сільськогосподарських машин є розширення їх функціон 0
31014 Ефективність застосування біопрепаратів в посівах пшениці озимої в умовах правобережного лісостепу. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Амонс С.Е. Сун У даній статті наведено результати досліджень ефективності застосування біопрепаратів в посівах пшен 2
31013 The track that lead to victory in german-soviet war of 1941-1945. Mazylo I. Мвз Transport has played an important role in the past years Without its use it was impossible to resist 3
31012 Оцінка впливу гербіцидів та удобрення на забур’яненість і урожайність сої. Окрушко С.Є. Сун У статті узагальнено результати трирічних досліджень щодо доцільності та ефективності використання г 1
31011 Species composition of soy agrocenose pests and control of their number in the right bank forest steppe. Rudska N. Сун The article presents the results of research to clarify the species composition of the harmful entom 5
31010 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Вовк В.Ю. Дк Нині гостро стоїть проблема поводження з відходами як парадигми сталого управління ресурсами. Ця пар 1
31009 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Тд Нині гостро стоїть проблема поводження з відходами як парадигми сталого управління ресурсами. Ця пар 2
31008 Механізм для відрізання силосу та сінажу. Руткевич В.С., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А. Пнк Механізм для відрізання силосу та сінажу містить вертикальну раму, на якій горизонтально закріплені 2
31007 Ескізне креслення "Схема двокомпонентної системи живлення двигуна енергетичної установки". Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Присяжнюк Ю.С., Охота Ю.В., Тарасова О.С. Спд Двокомпонентна система живлення двигуна дизельним та біодизельним пальним використовується в складі 2
31006 Ескізне креслення «Комплект 3D-моделей деталей лабораторного ангулярного маніпулятора». Гончарук І.В., Солона О.В., Купчук І.М., Дідик А.М. Спд Комплект 3D-моделей деталей на виконавчий механізм роботизованого ангулярного маніпулятора створений 2
31005 Perfection of fundamentals of mathematical method of design of hydrosystems of drive of technical machines. Kravets S. Сун The vast majority of modern research on the study of hydromechanical systems is based on the use of 1
31004 The emergence and development of informal organizations in Ukraine (1987-1989). Levchuk K. Мвз During 1987-1989, all-Ukrainian public organizations, free from party guardianship, were established 2
31003 Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Томашук І.В. Дк Актуальною проблемою, що постає перед Україною, є обґрунтування напрямків підвищення конкурентоспром 3
31002 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів адаптивного тритрубного теплоутилізатора тваринницьких приміщень. Яропуд В.М., Купчук І.М., Бурлака С.А. Сун В результаті досліджень розроблено адаптивний тритрубний теплоутилізатор, який містить коаксіально в 1
31001 Macroeconomic vision of the essence of financial resources of enterprises in agriculture. Hryshchuk N. Суз The purpose of the work is to study the essence of financial resources of enterprises, their current 1
30998 Peculiarities of financial interaction of the banking sector of economy regarding financial support of agroformations in the conditions of european integration Hryshchuk N. Мвз In modern conditions of uncertainty, agricultural formations face problems in finding tools for main 3
30997 Визначення кінематичних характеристик пластичної течії металу в умовах осьової симетрії процесу деформування. Сивак Р.І., Островський А.Й., Залізняк Р.О. Сун В статті розглядається можливість застосування змішаних координат Ейлера та Лагранжа для визначення 1
30996 Дослідження компоновки універсально-складального пристрою із зміною конструктивних параметрів елементів втулки розрізної. Сивак Р.І., Островський А.Й., Богатюк М.О. Сун Важливе місце у класифікації верстатних пристосувань займають універсально-складальні пристрої (УСП) 1
30995 Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Польова О.Л. Сун У статті розглянуто сутність і складові децентралізації. Досліджено реформування місцевого самовряду 1
30994 Вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту. Вдовенко С.А., Полутін О.О., Вдовенко Л.О. Мвв Зміст монографії включає результати авторських досліджень, проведених у Вінницькому національному аг 3
30993 Development of philosophical ideas about nature in retrospect of the current environmental crisis. Makarov Z., Shvets L. Мвз This chapter presents a historical and philosophical analysis of ideas about the category of nature 2
30992 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere. Levchuk E., Havryliuk N. Мвз Abstract. The research subject is future agrarians integrated professional training. Research method 1
30991 Фінансові аспекти розвитку підприємств аграрного сектора економіки. Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Мвв У монографії розкрито теоретичні та методичні засади фінансових аспектів розвитку підприємств аграрн 1
30990 Socio-economic changes in Ukraine in the 60-80s of the XIX century. Bogatchuk S. Мвз Many scientific works are devoted to the study of this problem. Interest in the socio-economic situ 1
30989 Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі. Гончарук І.В., Шевчук Г.В. Мвв У монографії обґрунтувано теоретичні та методичні засади формування механізму удосконалення функціон 5
30988 Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах свиней, показники забою та якість продукції. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко Т.Ю., Разанова О.П. Мвв Монографія буде корисною у підготовці фахівців спеціальності «Технологія виробництва і переробки про 3
30987 The use of business games in preparing a future manager in higher education institutions as a scientific problem. Bielkin I. Мвз Today, in conditions of fierce competition, which requires constant updating of technologies, accele 7
30986 Socio-humanitarian development of Ukrainian society in the epoch of modernity and current postmodern transformations. Bielkin I., Bogatchuk S., Levchuk K., Makarov Z., Shvets L., Mangora V., Mazylo I. Мвз The collective monograph is devoted to the study of current problems of socio-economic development o 3
30985 Сurrent issues of accounting, taxation, analysis and audit development in modern challenges condition. Polova O., Podolianchuk O., Gudzenko N., Koval N., Ishchenko Ya., Pravdiuk M., Mulyk T., Тomchuk O., Mulyk Ya., Kozachenko A., Mashevska A. Мвз Іn this monograph, the authors summarized and supplemented the results of many scientific studies an 5
30984 Облікове забезпечення податкових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників: особливі операції. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Мвв Монографію присвячено найбільш проблемним і дискусійним питанням оподаткування та обліку діяльності 3
30983 Патологічна анатомія і розтин. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Колечко А.В., Ушаков В.М. Нп для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих н 0
30982 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Шпаковська Г.І. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 212 "Ветеринарна гіг 0
30981 Обґрунтування основних конструктивних параметрів ротаційного робочого органу коренебульбозбиральної машини. Грушецький С.М., Омельянов О.М. Сун Картопля є однією з найбільш поширених культур в Україні, її виробництвом займається переважна більш 0
30980 Інноваційні засоби для вивантаження стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Остапчук О.О. Сун Розглядається питання підвищення ефективності процесу та технічних засобів для вивантаження стеблови 14
30979 Оцінка привабливості залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії. Вовк В.Ю. Дк Інвестування в біогазові станції для великих сільськогосподарських підприємств вирішує відразу кільк 0
30978 Нітрати: зниження забруднення зернової і зернобобової продукції. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Мвв У монографії представлені результати власних досліджень авторського колективу щодо небезпеки нітраті 2
30976 Екологізація ґрунтів шляхом впровадження безвідходних технологій АПК. Вовк В.Ю. Дк Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах та їх розкислення нагальним завданням є змі 2
30975 Дослідження моделі галузі електроенергетики та методики виконання вимірювань якості електроенергії. Возняк О.М., Штуць А.А., Тихонов В.К. Сун Під час реконструкції наявних та спорудження нових енергооб’єктів застосовується, здебільшого, сучас 0
30974 Ергономічні аспекти охорони праці в сільському господарстві. Спірін А.В., Цуркан О.В. Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. Сун Однією з причин високого рівня виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні є недост 0
30973 Модернізація обладнання для виробництва сирного продукту. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун В статті обґрунтовано модернізацію апарата для плавлення сирних мас, що відрізняється способом тепл 1
30972 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун В статті досліджували рецептурний склад та спосіб низькотемпературного концентрування плодоовочевог 1
30971 Обґрунтування амплітудно- частотних характеристик та конструктивних параметрів сепаратора з вібраційним приводом збудження просторових коливань. Омельянов О.М., Токарчук О.А. Сун Основними ефектами розробленої конструкції вібраційного сепаратору є: збільшення рушійної сили проце 2
30969 Formation and development of fintech in Ukraine. Mulyk T. Суз The purpose of the paper is to analyze the theoretical situation and current state of the domestic F 7
30968 Особливості вірусного маркетингу, бенчмаркінгу та соціально відповідального маркетингу як перспективних напрямків на ринку. Бєлкін І.В. Сун У статті проаналізовано основні проблеми та аспекти розвитку сучасного ринкового простору. Акцентуєт 2
30967 HPLC-FLD analysis of amino acids content in Chrysanthemum morifolium. Savych A, Polonets O., Morozova L., Syrovatko K., Recun T. СWeof Chrysanthemum morifolium (Asteraceae family) have long been used as a tonic, antioxidant, antipyreti 1
30966 Алгоритм функціонування машинно-тракторного агрегату з використанням системи живлення зі змішувачем палив. Бурлака С.А. Сун Представлено комутаційну схему функціонування машинно-тракторного агрегату з використанням системи 0
30965 Аналітичне забезпечення управлінських рішень на основі балансу. Мулик Т.О. Дк Роглянуто питання аналітичного забезпечення управлінських рішень на основі балансу 2
30963 Перспективи розвитку біопалива в особистих селянських господарствах. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Сун Метою даної статті є дослідження перспектив переробки побічної продукції особистих селянських госпо 1
30960 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Товарознавство та пакування харчов 0
30959 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до виконання самостійної робот. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржо Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни Товарознавство (продовольчі і непро 1
30958 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології» сп Новгородська Н.В. Нп Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробн 0
30957 Технічна механіка. Частина 1. Розрахунок валів і підшипників кочення. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. Нп У навчальному посібнику надаються практичні рекомендації щодо розрахунку валів і підшипників кочення 0
30955 Сервіс IFTTT і засоби інтернету речей для проєктного навчання студентів фахових коледжів. Цирульник С.М., Моторна Л.В. Суз Ринкове середовище формує вимоги до молодих фахівців, а конкуренція між закладами вищої та фахової п 1
30953 Охорона земель. Робочий зошит з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Шкатула Ю.М. Мв Методична розробка містить теоретичний матеріал тем лекцій. У лекційному матеріалі курсу «Охорона зе 0
30952 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Шпаковська Г.І. Пікула О.А. Мв Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 2
30951 Патологічна анатомія і розтин. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», Ушаков В.М.,Шпаковська Г.І. Мв Патологічна анатомія і розтин. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми 2
30950 Конярство. Робочий зошит для практичних занять. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна п Огороднічук Г.М. Мв Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Конярство» зі спеціальності «Технологія 0
30949 Біохімія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма Харчові технології Морозова Л.П. Мв В методичних вказівках наводиться матеріал біохімічних методів аналізу. Зміст дисципліни адаптовано 0
30948 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Програма навчальної дисципліни. для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» с Берник І.М. Нп Викладено основні методичні вимоги щодо вивчення курсу «Стандартизація та сертифікація харчових прод 0
30947 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветери Берник І.М. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами спрямовані на надання методичної допомо 0
30946 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Берник І.М., Яремчук О.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами спрямовані на надання методичної допомо 1
30945 Технологія продуктів забою тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 Яремчук О.С., Берник І.М. Нп Викладено основні методичні вимоги щодо вивчення курсу «Технологія продуктів забою тварин». Програма 0
30944 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст Берник І.М., Новгородська Н.В. Нп Викладено основні методичні вимоги щодо вивчення курсу «Стандартизація та оцінка якості продукції тв 0
30943 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виро Берник І.М. Нп Викладено основні методичні вимоги щодо вивчення курсу «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки 1
30942 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємства галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) Соломон А.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми з дисципліни «Мікробіологія» для студентів фак 0
30941 Технічна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» сп Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Технічна мікробіологія спрямована на організацію вивчення матеріалу і 0
30940 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальні Соломон А.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Технічна мікробіологія» для студен 0
30939 Мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Мікробіологія» спрямована на організацію вивчення матеріалу і одержа 1
30938 Технологія молока і молочних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої галузі знань 18 "Виробництво та технології" спеціальності 181 "Харчові технології" першого бакалаврського освітнього рівня" Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Технологія молока і молочних продуктів спрямована на організацію вивч 0
30937 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та техноло Соломон А.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Технологія молока і молочних проду 0
30936 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ре Соломон А.М., Бондар М.М. Мв В оновлених методичних вказівках наводиться матеріал, що включає основні вимоги до якості сировини, 0
30935 Логістика у туризмі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», ОР «Бакалаврський» Лопатюк Р.І. Захарова Т.В. Мв Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Логістика у туризмі» для студент 0
30934 Землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарс Григорій Заболотний, Ігор Дідур, Людмила Пелех Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факульт 1
30933 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», першого (бак Тетяна Забарна Ліна Броннікова Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факул 0
30932 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», першого (бакалаврського) освітнього рівня Тетяна Забарна Ліна Броннікова Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання ф 0
30931 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого (бакалаврсь Тетяна Забарна, Ліна Броннікова Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факул 0
30930 Теплохолодотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання. Бурлака С.А., Кравець С.М. Мв Методичні вказівки є складовою частиною циклу загально-професійних дисциплін, вивчення якого формує 1
30929 Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 ст.: Населення, суспільство, освіта в дзеркалі статистики. Бойко Ю.М., Левчук К.І. Мвв Видання презентує результати комплексного наукового дослідження демографії, соціальної структури, ін 4
30928 Theoretical grounds of assessing the probability of an enterprise bankruptcy under the conditions of the pandemic and its impact on export-import operations in Ukraine. Volontyr L. Мвз The purpose of the work is to study the transformation of the concept of bankruptcy in Ukraine and t 4
30927 Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України. Руда О.Л. Сун Стаття розкриває поняття «банківський нагляд» та висвітлено його вплив на банківську систему в цілом 1
30926 Tourism insurance management. Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз The purpose of the tourism insurance management is the tourism industry has always had a definite da 4
30925 Analytical tools of financial results in the conditions of risk-oriented management. Tomchuk O., Tomchuk V. Мвз The purpose of the article is to substantiate theoretical provisions and practical foundations for i 4
30924 Planning and forecasting of financial activities in Оschadbank. Aleskerova Y., Todosiichuk V. Мвз The purpose is to scientifically substantiate theoretical and methodological provisions on planning 1
30923 Organization and improvement of internal audit in the enterprise management system. Mulyk Ya. Мвз The purpose of the paper are the issues related to the organization and improvement of internal audi 4
30922 Analytical provision of land resources management of the enterprise: state and improvement. Gutsalenko L., Mulyk T. Мвз The purpose of the paper are issues concerning to the analytical provision of land resources. The m 1
30921 Current trends and problems of the market of civil liability insurance of vehicle owners and ways to solve it. Martseniuk O. Мвз Insurance in general and civil liability insurance, as part of it, is an infrastructure that helps i 1
30920 Аccounting and taxation of the activity results of enterprises. Podolianchuk O. Мвз The purpose of the research is to substantiate the content of financial results as an accounting cat 1
30919 Позасудові репресії на території Вінницької області 1937–1939 років. Богатчук С.С., Богатчук В.З. Сун Стаття присвячена аналізу джерел з історії позасудових репресій на території Вінницької області в 19 3
30917 Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research. Aleskerova Y., Todosiichuk V., Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Voloshyna O., Gutsalenko L., Mulyk T., Martseniuk O., Morozova N., Mulyk Ya., Podolianchuk O., Puhalskyi V., Tomchuk O., Tomchuk V., Boyko N. Мвз The scientific monograph presents the theoretical and practical aspects of the development of modern 8
30916 Problems of legal regulation of the information security system in Ukraine. Pravdiuk A. Суз The article highlights the current problems of legal regulation of the information security system o 2
30914 Основні напрями удосконалення готівкового обігу в Україні (з урахуванням зарубіжного досвіду). Захарченко В.І. Сун Проаналізовано причини, що зумовлюють заміну або виведення з обігу готівкових грошей. Показано, чому 1
30913 Development of methods of experimental and analytical research of metal flow in the center of deformation of aluminum alloys during combine parts rolling. Puzyr R., Shvets L. Суз It is proved that the efficiency of grain harvesting equipment decreases after three or four harvest 2
30911 Особливості реалізації функцій документування витрат органічного виробництва. Іщенко Я.П. Дк Доповідь присвячена дослідженню стану первинного обліку витрат на виробництво органічної продукції с 2
30910 Логіка. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. Мв Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисциплін 3
30909 Логіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. Мв Методичні вказівки призначені для організації практичної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни 0
30908 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 20 – Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство, освітнього Швець Л.В., Труханська О.О. Мв У рекомендаціях наведено загальні відомості та основні схеми конструкцій тракторів, машин та механіз 1
30907 Сільськогосподарські машини. Теорія і розрахунок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженер Швець Л.В. Мв Наведено основні теоретичні положення та методику аналітичного і графічного визначення параметрів, р 0
30906 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 21 Ветеринарна медицина Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Освітньо-професійна програма Ветеринарн Казьмірук Л.В. Мв Набуття студентами знань щодо основоположних характеристик товарів, що визначають їх споживчу вартіс 0
30905 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галу 6
30904 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузе 3
30903 Навігаційні системи в землеробстві. авігаційні системи в землеробстві: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" / Холодюк О.В. Мв Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 4
30902 Конкурентоспроможність сільськогосподарських машин і обладнання. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 2
30901 Simulation modeling of investment projects in the service sector. Dzis V., Dyachynska O. Суз Scientific article is devoted to researching the possibility of developing a simulation model of an 32
30900 Alternatives for the development of the bulky feed market in Ukraine. Petrychenko O., Fedoryshyna L., Kravchuk O., Petrychenko I., Korniichuk O. СWeof The research is devoted to the problem of the ruminant bulky feed market formation in Ukraine in con 3
30899 Economic development of agricultural food enterprises on an innovative basis. Chikov I., Radko V., Marshalok M., Tepliuk M., Petrenko O., Sharko I, Sitkovska A. СWeof The agri-food sector has been and remains the basis of Ukraine’s economy. Today, in the face of indu 8
30898 Уудосконалення системи удобрення кукурудзи, моркви та буряків столових за рахунок використання біоорганічного добрива на основі дигестату біогазових станцій ефлюент Кричковський В.Ю. Мв Методичні рекомендації призначені для покращення вивчення профільних агрономічних дисциплін «Системи 2
30897 Лісівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господа Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 1
30896 Лісоексплуатація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове го Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 1
30895 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продоволь Паламарчук І.І. Мв Висвітлено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами факультету агрономі 3
30894 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт для виконання практичних робіт для під 4
30893 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисцип 3
30892 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Еколо Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету а 3
30891 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екол Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисцип 1
30890 Природно-ресурсний потенціал України. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» другого (маг Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія Нп У програмі з навчальної дисципліни «Природно-ресурсний потенціал України» для студентів спеціальност 3
30888 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського 2
30887 Планування і організація туристичного бізнесу. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» Ставська Ю.В. Нп Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня о 1
30886 Планування і організація туристичного бізнес. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприєм 0
30885 Інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромехані Джеджула О.М. Мв Наведено зміст завдань 1
30884 Інтелектуальний бізнес.Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі 1
30883 Інтелектуальний бізнес. Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі 0
30878 Роль та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки. Мулик Я.І. Дк Розглянуто питання ролі та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізац 3
30877 Мінімальне податкове зобов'язання: сутність та облік. Подолянчук О.А. Дк Розкрито зміст мінімального податкового зобов`язання. Визначено про складність розрахунків щодо визн 3
30876 Удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання. Мулик Т.О. Дк Висвітлюються питання удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання. 5
30874 Scientific foundations of the movement of components of grain material with an artificially formed distribution of air velocity. Stepanenko S. P., Kotov B. I., Spirin, A.V., Kucheruk V.Y. СWeof The article examines the study of the separation of grain materials in pneumatic channels with an ar 0
30873 Зарубіжний досвід використання системи праці та мотивації працівників підприємства. Машевська А.А. Сун У статті розглянуто та досліджено питання зарубіжного досвіду використання системи оплати праці та м 0
30872 Аналіз рівня економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Машевська А.А., Коломієць М.Ф. Сун У статті розкрито сутність економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано процес формування екон 6
30871 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опо Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої осві 4
30870 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денно Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв У методичних вказівках для самостійної роботи зібраний, систематизований та викладений теоретичний і 2
30869 Напрями удосконалення діяльності молокопереробних підприємств України. Фурман І.В. Сун У статті розглянуто стан розвитку молокопереробних підприємств України. Визначенні проблеми в забезп 4
30868 Education in the Ukrainian forest-steppe provinces of the Russian Empire in the first half of the XIX century. Levchuk K. Мвз This chapter is devoted to the formation of the education system in a number of Left Bank and Right 4
30867 Organizational and economic mechanism of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. Khaietska O. Мвз The article analyzes the organizational and economic principles of functioning of agro-industrial en 4
30866 Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення. Гончарук І.В., Томашук І.В. Мвв У монографії представлені результати дослідження ресурсного потенціалу сталого розвитку сільських те 11
30865 Lexical-syntactical repetition in the system of stylistic figures: status, specification, functions. Zavalniuk I., Kholod I., Bohatko V., Pavlyuk O. СWeof The article focuses on the pragmatic peculiarities of such stylistic figures as: anaphora, epiphora, 4
30864 Ecologization of Agricultural Production Based on the Use of Waste-Free Technologies to Ensure Energy Autonomy of AIC. Vovk V., Krasnoselska A. Мвз Global climate change due to the greenhouse effect has become a major international and political is 6
30863 Viscosity and thermal conductivity of rubidium and cesium in the gas phase. Dzis V., Dyachynska O. Мвз An experimental installation has been developed to study the viscosity of alkali metal vapor in a wi 49
30862 The Right-Bank Ukraine industrial production and intra-regional specialization in the mid-19th century Boiko Yu. Мвз The proposed section of the collective monograph is devoted to the analysis of the industrial develo 4
30856 Financial sustainability of agricultural enterprises: development and approval of the integrated evaluation model. Shevchuk O., Kiporenko S. Мвз The methodological and practical bases of integrated assessment of the financial condition of an agr 5
30855 Theoretical and methodological fundamentals of integral assessment of financial sustainability of the enterprise Shevchuk O., Shevchuk Ol. Мвз The urgency of improving the financial security of Ukrainian enterprises in the current unstable eco 1
30854 Evaluation of efficiency of using resource potential of rural areas: methodological approach. Tomashuk I., Tomashuk Iv. Мвз The aim of the article is to study the methodological tools for assessing the resource potential of 3
30853 Scientific rationality in an educational context: historical and philosophical analysis. Makarov Z., Bohatyrchuk D. Мвз The research paper studies the phenomenon of scientific rationality in historical and ideological co 8
30850 Financial monitoring Stabilities of the banking system Aleskerova Y., Todosiichuk V. Мвз The scientific monograph presents the global trends and prospects of socio-economic development of 1
30849 Analytical information in the management of agricultural enterprises in the conditions of European integration. Tomchuk О. Мвз The purpose of the article is to substantiate a set of theoreticaland practical principles for provi 0
30848 Current state and directions of integration of ukraine's pension system into the european and world pension system Martseniuk O. Мвз In Ukraine, the problem of building an effective system of social protection that can respond quickl 0
30847 Investment attractiveness of the enterprise: content, factors of influence and directions of improvement Ruda O. Мвз The article reveals the concept of investment attractiveness of the enterprise. Factors influencing 0
30846 Activities of jewish schools in podillya province in the second half of the ХІХ century Bogatchuk S. Мвз The problem of education among the Jewish population in the second half of the nineteenth century at 5
30845 Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine Aleskerova Y., Todosiichuk V., Vovk V., Krasnoselska A., Volontyr L., Hryshchuk N., Kovalchuk S., Martseniuk O., Novitska L., Ruda O., Tokarchuk D., Tokarchuk O., Tomashuk I., Tomashuk Iv., Tomchuk O., Khaietska O., Shevchuk O., Kiporenko S., Shevchuk O. Мвз The scientific monograph presents the global trends and prospects of socio-economic development of U 14
30844 Ukraine's agricultural sector in ensuring global food security. Vdovenko L. Суз The article defines the role and place of the agrarian sector of Ukraine in ensuring not only nation 1
30843 Security management of Ukrainian banks. Todosiichuk V. Суз The purpose of the study is the current state and trends in the development of the banking system of 2
30842 Optimization and prospects for the development of insurance in the tourism business in the context of the pandemic Aleskerova Y. Суз The purpose is the current state of tourism in Ukraine and the need to find alternative positive me 3
30841 International labor migration in the context of geo-economic transformation. Tomashuk I., Baldynyuk V. Суз The purpose of this work is to develop a methodology for the systematic study of international labor 3
30840 Development and implementation of a rational marketing structure of production enterprises. Shevchuk H. Суз The most important branch of the national economy of the country, designed to meet the needs of the 2
30839 Forms of manifestation and methods of regulating the banking crisis in Ukraine Ruda O. Суз The article reveals the concept of banking crisis, the classification of modern banking crises . The 0
30838 Land tax in the structure of the tax system of Ukraine Pravdiuk M. Суз As a result of the study the main possible directions of improvement of the mechanism of taxation of 2
30837 Technologies for the processing of nutritious residues. Tomchuk V. V. Суз The article investigates practical application of modern technologies for the use of crop residues a 2
30836 Peculiarities of assessing the possibilities of increasing the yield of biofuels from agricultural crops on the example of Ukraine Pryshliak N., Sakhno A., Tokarchuk D., Shevchuk H. СSc The global biofuel industry is characterized by a wide range of legislative and regulatory me- asure 11
30835 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Труханська О.О., Холодюк О.В. Мв Методичні вказівки призначені для засвоєння студентами навичок самостійно виконувати кваліфікаційні 17
30834 Rationale for popularization of processing of polymer waste from tires in industry Paladiychuk Yu.B., Telyatnuk I.A Суз The rubber and plastics industry is increasingly becoming an important industry. Polymers are used 2
30832 Удосконалення фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрного підприємства Кубай О.Г., Заставнюк О.А. Сун У статті проведено аналіз специфічних підходів формування фінансово-економічної безпеки в системі ан 5
30831 Оптимізація рецептів раціонів для збільшення енергії росту нової популяції молодняку м’ясного комолого сименталу худоби в умовах передгірської зони буковинських Карпат. Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Томаш Л.В., Лесик О.Б. Сун У статті вперше розглядається інтенсивність енергії росту телиць нової популяції м’ясного комолого с 1
30829 З історії відбудови та роботи Вінницької залізниці (1943-1945). Мазило І.В. Сун Праналізовано відбудову залізничного транспорту на території Вінниччини і Подільського регіону 7
30828 Legal regulations of biofuel production in Ukraine Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk Ju. СSc The global biofuel industry is characterized by a wide range of legislative and regulatory measures 11
30826 Інноваційно-інвестиційний розвиток продукції садівництва в Україні Кожухар В.В. Тд Активізація інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств галузі садівництва зумовлює особлив 3
30824 На шляху до цифрового стандарту світової валютної системи Захарченко В.І. Сун Показано, що можливими варіантами оптимального стандарту світової валютної системи є такі: поверненн 0
30823 Особливості інноваційних процесів на аграрних підприємствах Польова О.Л. Сун у статті розглянуто інноваційні процеси на аграрних підприємствах, виявлені проблеми та шляхи впрова 2
30822 Перспективи виробництва біогазу та біоетанолу на спиртових заводах Фурман І.В. Сун Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення функціонування спиртових заводів як напряму забе 4
30820 Вчена рада 2 Пу 27
30819 Вчена рада 1 Пу 19
30817 The methodological structures of management of international marketing activities of the tourist enterprise Kubai O., Krasovska O., Datsenko V., Semenova L. Суз The main purpose of the scientific article is to substantiate theoretical and methodological foundat 4
30816 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Вінниця, Хаєцька О.П. Мв Освітня компонента «Економіка аграрного виробництва» спрямована на отримання здобувачами важливих ко 9
30815 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Хаєцька О.П. Мв Освітня компонента «Економіка аграрного виробництва» спрямована на отримання здобувачами однієї з ва 42
30814 Програма навчальної дисципліни "Навігаційні системи в АПК" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В. Тп Навчальна дисципліна "Навігаційні системи в АПК" є складовою підготовки здобувачів (другог 1
30813 Навігаційні системи в АПК: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання с 1
30812 Правове регулювання нетрадиційних форм шлюбно-сімейних відносин. Маньгора Т.В., Швець Л. Сун Стаття присвячена розгляду питань пов’язаних із законодавчим закріпленням правових норм, що регулюю 4
30811 Деталі машини. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для спеціальності 208 «Агроінженерія» першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв Методичні вказівки містять відомості за окремими розділами навчального курсу "Деталі машин&quo 8
30810 Деталі машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчанн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв Методичні вказівки містять методику виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Деталі маши 14
30809 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітньо-проесійного ступеня молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М,. Правдюк А.Л. Пвф Програма фахового вступного випробування дає змогу визначити рівень знань абітурієнтів та їх відпові 2
30808 Програма фахового вступного випробування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 075 «Маркетинг» Мазур К.В., Логоша Р.В. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 0
30807 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Гарбар Ж.В. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки магістрів забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 0
30806 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 073 «Мен Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів менеджменту за скороченим терміном навчання забез 0
30805 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 281 «Пуб Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф Програма фахового вступного випробовування дає змогу визначити рівень знань абітурієнтів та їх відпо 1
30804 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки магістрів забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 1
30803 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л. Пвф Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результат 0
30802 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результат 4
30801 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Федоришина Л.І., Правдюк Н.Л., Подолян-чук О.А., Козаченко А.Ю. Пвф д.е.н., професор, декан факультету обліку та аудиту, Федоришина Л.І., к.і.н., доцент, заступник дек 2
30800 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Федоришина Л.І., Правдюк Н.Л.,Подолян-чук О.А., Козаченко А.Ю.,Іщенко Я.П.,Лепетан І.М. Пвф Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерськог 0
30798 Проектування та дослідження автоматизованого електроприводу. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту. О.В. Солона, В. Ф. Граняк, І. М. Купчук Мв Дані методичні вказівки призначені допомогти студентові при практичному виконанні теоретичних дисцип 17
30797 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 208 «Агро Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Труханська О.О. Пвф Програма розрахована на абітурієнтів із числа осіб, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень “М 9
30794 Доступ до публічної інформації:конституційно-правовий аспект. Правдюк А.Л. Сун У статті висвітлено актуальні питання реалізації конституційного права на доступ до публічної інформ 4
30793 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший бакалавр» за спеціальністю 076 П Брояка А.А., Хаєцька О.П., Сахно А.А. Пвф Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в 0
30792 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 1
30791 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., Доцюк С.О. Пвф Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результ 1
30790 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Циганська О.І., Панцирева Г.В., Циганський В.І. Пвф Спеціальність «Садово-паркове господарство» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальн 0
30789 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 206 «Сад Дідур І.М., Прокопчук В.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В., Циганська О.І., Монарх В.В. Пвф Спеціальність «Садово-паркове господарство» відносяться до найбільш поширених специфічних категорій 0
30788 ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 203 «Сад Дідур І.М., Вдовенко С.А., Паламарчук І.І., Циганський В.І. Пвф Спеціальність «Садівництво та виноградарство» відноситься до найбільш поширених специфічних категор 0
30787 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 205 «Ліс Дідур І.М., Прокопчук В.М., Матусяк М.В., Циганський В.І. Пвф Спеціальність «Лісове господарство» відносяться до найбільш поширених специфічних категорій сільсько 0
30786 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 202 «Зах Дідур І.М., Пінчук Н.В., Циганський В.І., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Пвф Спеціальність «Захист і карантин рослин» відноситься до найбільш поширених специфічних категорій сіл 0
30785 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Пвф Спеціальність «Екологія» відноситься до категорії пр 2
30784 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 101 «Еко Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Пвф Спеціальність «Екологія» відноситься до категорії природничих наук. За цією спеціальністю можуть на 1
30783 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Циганський В.І., Мазур О.В., Пінчук Н.В. Пвф Спеціальність «Агрономія» відноситься до найбільш поширених специфічних категорій сільського господа 0
30782 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 201 «Агр Дідур І.М., Циганський В.І., Мазур О.В., Пінчук Н.В. Пвф Спеціальність «Агрономія» відноситься до найбільш поширених та важливих категорій сільського господ 0
30778 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Мізяківська Л.М.,Чульфа Л.В., Казмірук Я.В. Пвф вступного випробування та співбесіди з хімії 2
30777 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Катрук Л.М. Пвф З іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, 0
30776 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Паламарчук С.І., Дзісь В.Г., Красильнюк З.В. Пвф Явища і процеси: рух, інерція, вільне падіння тіл, взаємодія тіл, деформація, плавання тіл тощо. Фу 0
30775 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Лавренчук О.В., Заїка Л.С., Янощук Л.Л. Пвф Програма вступного випробування з української мови та літератури. 0
30774 Програма вступного випробування з української мови Лавренчук О.В., Заїка Л.С., Янощук Л.Л. Пвф Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні 0
30773 Програмавступного випробування та співбесіди з історії України Мельник Т.А.,Волошинська А.В., Ткачук Ю.С. Пвф вступного випробування та співбесіди з історії України 0
30772 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Гончаренко Т.Ю., Гіркова О.В., Мельник Л.А. Пвф для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства 1
30771 Програма вступного випробування з німецької мови Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Катрук Л.М. Пвф З іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності 0
30770 Програма вступного випробування та співбесіди з математики. Гончаренко Т.Ю., Гіркова О.В., Мельник Л.А. Пвф Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх порівняння та дії з ними. Числові 0
30769 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Журавель І. В., Доценко В.В., Білоконна Н.В. Пвф Об`єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географіч 0
30768 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Яковець Л.А., Ходжаніязова Т.О., Доценко В.В. Пвф Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадян 0
30767 Програма вступного випробування та співбесіди з біології. Яковець Л.А., Ходжаніязова Т.О., Доценко В.В. Пвф Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-в 0
30766 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан і перспективи використання Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О. М У монографії представлені дослідження, які розкривають параметри агроекологічної стійкості та продук 9
30765 Особливості використання земель державної власності в умовах децентралізації Пронько Л.М. Сун Проаналізовано частку земель сільськогосподарського призначення державної форми власності переданої, 1
30764 Напрями вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. Сун Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопал 8
30763 The Study on Energy Independence (Autonomy) of an Agricultural Enterprise Assurance Pryshliak N., Zdyrko N., Shynkovych A., Koval N. СScof Ukraine’s agriculture plays a leading role in ensuring the country’s food and energy security throug 7
30762 Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним Маньгора В.В., Вітковська К.А. Сун У статті автор розглядає правові засоби як частину системи протидії булінгу, охарактеризує особливос 6
30761 Напрями розвитку правового регулювання управління ідентифікаційними даними Маньгора В.В., Костенко О.В. Сун У статті проаналізовано та узагальнено законодавчий досвід правового регулювання суспільних відносин 4
30760 Виробництво біогазу як напрям поліпшення екологічної ситуації Вінницької області Мазур К.В., Ясінська Б.О. Сун Статтю присвячено дослідженню еколого-економічного впливу виробництва біогазу на підприємствах Вінни 6
30759 Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Гонтарук Я.В. Сун Статтю присвячено дослідженню перспектив виробництва біогазу на цукрових заводах України. Визначено 6
30758 The impact of European integration processes on the development of rural areas of Ukraine. Tomashuk I. Сун The article is devoted to the study of the problems of rural development of Ukraine in the context o 5
30757 Expansion during rolling of preparations in different calibers. Shvets L. Суз In an experimental study of rolling of billets of aluminum alloys, it was found that in the range of 2
30756 Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2D типу для систем захисту інформації Красиленко В.Г. Нікітович Д.В. Сун У статті розглядаються аспекти застосування матричних модифікацій криптосистеми RSA для створення на 27
30755 Метавсесвіт: правові перспективи регулювання застосування аватарів та штучного інтелект. Маньгора В.В., Костенко О.В. Сун Метавсесвіт – це характерне середовище постреальності з необмеженою кількістю користувачів, яке тран 5
30752 Формування системи об’єктів обліку корпоративних прав Іщенко Я.П. Сун Досліджено нормативне підґрунтя функціонування корпоративного сектора економіки. Узагальнено дослідж 1
30751 Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management System in the Conditions of Globalization Stavska Y., Kopytko M., Chуrva O., Karvatska N., Chуrva H. СWeof The main purpose of the study is to determine the key aspects of Agile management as the basis of a 4
30750 Intensity of 137Cs transition into nectar-pollinating plants and beekeeping products during reclamation of radioactively contaminated soils Razanov S., Landin V., Nedashkivskyi V., Ohorodnichuk H., Gucol G., Symochko L., Komynar M. СWeof The article presents investigations of transition 137 Cs to agricultural crops (sunflower) 4
30747 Experimental studies of technological parameters of rolling of samples from aluminum alloys during isothermal deform Shvets L, Trukhanska O. Суз The developed method of conducting experimental research covers a wider range of tasks, which was ne 3
30745 Електронна демократія (краудсоринг) як елемент сучасних прав громадян. Правдюк А.Л. Сун Cтаття присвячена дослідженню проблем становлення та розвитку електронної демократії в Україні. Висв 5
30742 Збалансоване природокористування – як запорука збереження родючості ґрунту Вергеліс В.І. Дк Землекористування як на рівні держави, так і в регіонах має всі ознаки екологічно незбалансованого. 2
30741 Екологічна модернізація та органічне виробництво в системі екологічної безпеки Калетнік Г.М., Лутковська С.М. Мвв У монографії представлено теоретико-методологічні засади формування сутності модернізації екологобе 13
30740 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань -13 "Механічна інженерія" спеціальності 132 "Матеріалознавство" третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. Мв Програма Simulink є додатком до пакету MATLAB. При моделюванні з використанням Simulink реалізуєтьс 4
30738 Технологія цукрового виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спец Паламарчук В.Д. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 0
30737 Система сучасних інтенсивних технологій. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Паламарчук В.Д. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та практичного курсу з навчальної дисципліни «Систем 4
30736 Наукові основи вирощування органічної продукції. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 Паламарчук В.Д. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 0
30735 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництв Паламарчук В.Д. Нп Програма дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять студентів 0
30734 Насіннєзнавство. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» першого (бакалавр Паламарчук В.Д. Нп Програма дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять студентів 1
30733 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 « Паламарчук В.Д. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 1
30732 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціал Паламарчук В.Д. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 4
30731 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Паламарчук В.Д. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 1
30730 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальнос Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із вибіркової дисц 0
30729 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» п Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із вибіркової дисц 0
30728 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальніст Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 0
30727 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» друг Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 4
30726 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) осв Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 1
30725 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво та вино Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 0
30724 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агроном Паламарчук В.Д. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 3
30723 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні на Берник І.М., Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами спрямовані на надання методичної допомо 5
30722 Туроперейтинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 49 с. Ставська Ю.В. Мв Дисципліна досліджує концепцію створення та забезпечення роботи туристичного підприємства, нові форм 1
30721 Туроперейтинг. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 28 с. Ставська Ю.В. Нп У програмі надано корткі анотації тем навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів освітньог 1
30720 Туроперейтинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 41 с. Ставська Ю.В. Мв Дисципліна досліджує концепцію створення та забезпечення роботи туристичного підприємства, нові форм 1
30719 Програмування врожаю. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» освітньо-професійної програми «Агроном Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Курс практичних занять із дисципліни «Програмування врожаю» дає можливість студентам ознайомитись з 26
30718 «Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв Курс практичних занять із дисципліни «Програмування врожаю» дає можливість студентам ознайомитись з 153
30717 Загальна мікологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для здобувачів денної форми навчання за спеціальністю 202 «Карантин і захист рослин 34
30716 Агрофармакологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» п Вергелес Павло Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 82
30715 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми самостійної роботи, орієнтовані на активізац 1
30714 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агрономія» першо Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми самостійної роботи, орієнтовані на активізац 0
30713 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство" Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми самостійної роботи, орієнтовані на активізац 3
30712 Мамалига В.С. Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей Мамалига В.С. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, ор 10
30711 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Новгородська Н.В. Мв Освітня компонента «Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари» є базовою у підготовці здобу 3
30710 Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 1 Огороднічук Г.М. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 4
30709 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. ( частина 1). Методичні вказівки для виконання практичних занять; Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, са Бондаренко В.В., Пікула О.А. Мв Дисципліна "Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій" є однією з еко 2
30708 Сучасні методи селекції у тваринництві. Програма Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», сп Казьмірук Л.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робот 0
30707 Розведення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 «Технологія в Казьмірук Л.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робот 4
30704 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 0
30703 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 1
30701 Гігієна молока і молочних продуктів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітньо-професійна програма Ветеринар Шпаковська Г.І., Пікула О.А. Нп У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти інтегральними, за 8
30690 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальна програма дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Разанова О.П. Нп Навчальна програма дисципліни «Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва 4
30673 Особливості реалізації права на притулок в Україні Маньгора Т.В., Тельнюк С.Р. Сун Стаття присвячена дослідженню інституту надання притулку. Дано поняття «біженець», а також визначено 4
30672 Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій Правдюк А.Л., Петрище Л.Я. Сун Cтаття присвячена дослідженню проблем становлення та розвитку виборчої інженерії в Україні. Висвітле 12
30670 Комп'ютерна програма "Deanery support" Граняк В.Ф. Спд Програмна реалізація даного засобу здійснена мовою Visual Basic. Дана мова є інтегрованим середовище 2
30665 Обґрунтування конструкції ґрунтообробного агрегату для технології Strip-till на засадах сталого розвитку Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Суз Промислова технології обробітку ґрунту, яка передбачає інтенсивний механічний вплив на ґрунт, привод 8
30662 Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Мулик Т.О. Сун Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів, регіонів і країни в цілому, значною мірою хар 3
30652 Numerical simulation of the liquid distribution problem by an adaptive flow distributor Rutkevych V., Kupchuk I., Yaropud V., Hraniak V., Burlaka S. СSc The article presents a numerical modeling of the adaptive flow divider, which allows you to adjust t 87
30628 Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Сун Земельні ділянки сільськогосподарського призначення є основним засобом виробництва для сільськогоспо 3
30626 Особливості сучасного кредитування представників малого та середнього бізнесу Грищук Н.В. Сун У статті розкрито роль та значення малого бізнесу для української економіки, висвітлено основні проб 11
30625 Впровадження блокчейну в облікову систему : кроки назустріч. Правдюк Н.Л., Обнявко М.В. Сун Розглянуто сутність технології блокчейн та переваги її впровадження в облікову систему. Зазначено пр 8
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Мвв Матеріал, викладений у монографії, спрямований на розуміння спеціалістом аграрної сфери важливості н 10
30592 Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно нестійких НВЧ багатополюсників Возняк О. М., Штуць А. А. М У монографії розроблено метод плаваючих навантажень для вимірювання нестандартних параметрів потенці 5
30573 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. Дк Entrepreneurship is one of the most important factors of economic development on the basis of innova 1
30560 Investigation of the Tubular and Cylindrical Billets Stamping by Rolling Process with the Use of Computer Simulation Matvijchuk V., Shtuts A., Kolisnyk M., Kupchuk I., Derevenko I. СScof Forming of blanks during stamping by rolling (RS) is possible according to technological schemes of 7
30539 Правове регулювання ввезення лікарських засобів на територію України Піковська Т.В. Вернигорова К.М. Сун Стаття присвячена правовому регулюванню ввезення лікарських препаратів в Україну. Це питання особлив 9
30510 Особливості впровадження республіканської форми правління у Стародавньому Римі Піковська Т.В. , Рибак І.Ю. Сун Стаття присвячена дослідженню особливостей впровадження республіканської форми правління в Стародавн 10
30498 Українська історія в дослідженнях М.О. Максимовича Богатчук С.С. Сун Розглядається життєвий і творчий шлях видатного педагога, історика, етнографа, мовознавця, одного із 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska