The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32510
Title: Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: енергетичний аудит, система аудиту, види і типи енергоаудиту, енергоефективність, енергоощадність, енергозбереження, енергокористування.
Date of publication: 2022-12-26 20:41:45
Last changes: 2022-12-26 20:41:45
Year of publication: 2022
Summary: У статті узагальнено склад елементів системи енергетичного аудиту в Україні. Висвітлено вимоги Європейської Директиви з енергоефективності щодо дотримання зобов’язань в частині енергоаудиту. Визначено кваліфікаційні критерії проведення енергетичних аудитів. Узагальнено мету, завдання, об’єкти та суб’єкти енергетичного аудиту згідно Типової методики, затвердженої Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Розширено та модернізовано окремі елементи системи енергоаудиту. Уточнено зміст понять «замовник» та «виконавець» енергоаудиту. Розглянуто і доповнено загальні та спеціальні принципи енергетичного аудиту. Особлива увага в статті приділена типам (експрес аудит, детальний та комплексний аудит) та видам енергоаудиту (первинний, періодичний, позачерговий, локальний, експрес-аудит, специфічний аудит). Висвітлено відмінності між детальним та комплексним енергетичним аудитом. Запропоновано класифікувати енергетичні аудити в розрізі наступних видів: незалежний (добровільний та обов’язковий) та державний енергоаудит. Узагальнено та визначено підходи щодо поглиблення класифікації енергетичного аудиту в Україні. Зокрема, пропонується класифікувати енергоаудит за наступними класифікаційними ознаками: за законодавчими вимогами (незалежний та державний); за порядком призначення (первинний та повторюваний), за масштабами охоплення (суцільний та вибірковий), по відношенню до суб’єкта (внутрішній та зовнішній, за часом проведення (попередній, поточний та наступний), за способом організації (плановий та раптовий).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32510.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 20-28. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.17.20
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32510.pdf Size : 4284714 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska