The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30752
Title: Формування системи об’єктів обліку корпоративних прав
Authors: Іщенко Я.П.
Keywords: корпоративні підприємства, корпоративні права, класифікація, об’єкти обліку
Date of publication: 2022-03-22 18:04:24
Last changes: 2022-03-22 18:04:24
Year of publication: 2022
Summary: Досліджено нормативне підґрунтя функціонування корпоративного сектора економіки. Узагальнено дослідження теоретичних і організаційно-методичних засад обліку корпоративних прав. Визначено склад майнових та немайнових корпоративних прав. За сформованою вітчизняною методикою та практикою обліковуються лише майнові корпоративні права. Запропоновано для потреб формування об’єктів обліку класифікувати корпоративні права на дві групи: корпоративні права учасників корпоративного підприємства та корпоративні права підприємства в разі участі у капіталі інших суб’єктів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30752.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2022. № 2.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30752.pdf Size : 376272 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska