The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32498
Title: Експерементальна оцінка якості подрібнення зернових кормів залежно від конструкційних параметрів та режимів експлуатації вібраційної дискової дробарки
Authors: Купчук І.М., Дідик А.М.
Keywords: ступінь подрібнення, сепарація, ситовий аналіз, фракція, перетравність корму.
Date of publication: 2022-12-25 16:01:56
Last changes: 2022-12-25 16:01:56
Year of publication: 2022
Summary: Передумовою успішного функціонування та ефективного розвитку галузі виробництва продукції тваринництва є повноцінна годівля тварин, яка може бути забезпечена лише за умови виробництва достатньої кількості кормів, зниженням втрат їхньої поживності під час заготівлі, зберігання, а також правильною підготовкою
кормів до згодовування. Використання концентрованих кормів у системі годівлі дозволяє збалансувати раціони
тварин за вмістом енергії, протеїну, амінокислот. Складання і підбір компонентів кормових раціонів
здійснюється технологами в залежності від виду, вікової групи, морфологічних і біологічних показників тварин і багатьох інших факторів. При цьому, незалежно від обраної фахівцем технології і схеми годування незамінним джерелом поживних речовин для тварин залишаються концентровані корми, на основі зерна пшениці, ячменю, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур, що пройшли попередню технологічну обробку. Разом із тим, їх якість подрібнення є особливо важливим показником, який впливає на продуктивність тварин. В результаті такої обробки створюється значна кількість часток із більшою площею поверхні, що сприяє прискоренню травлення і підвищенню засвоюваності поживних речовин тваринами. Подрібнення є однією із найбільш енергоємних операцій, що застосовуються в технології приготування кормів для тваринництва. Тому, наукові дослідження спрямовані на мінімізацію споживання енергетичних ресурсів технологічними машинами, зокрема, дробарками та підвищення енергоефективності процесу в цілому є актуальною задачею. В статті представлені результати експериментальних досліджень підготовки зерна для годівлі сільськогосподарських тварин, шляхом подрібнення вібраційною дисковою дробаркою, що була спроектована на базі кафедри Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету та
пройшла попередні експериментальні випробування. Вибір діапазону конструктивно-режимних параметрів
виконувався на основі оцінки відповідності ступеня подрібнення готового продукту зоотехнічними вимогами
стосовно цільової фракції готового продукту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32498.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 2 (105). С. 33-44. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-2-4
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32498.pdf Size : 2044079 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska