The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32473
Title: Розвиток іншомовної комунікативної культури як запорука підвищення конкурентоспроможності випускників аграрних ЗВО
Authors: Малик В.М.
Keywords: комунікативна культура, академічна мобільність студентів, формування іншомовного спілкування.
Date of publication: 2022-12-22 11:11:32
Last changes: 2022-12-22 11:11:32
Year of publication: 2022
Summary: У сучасних умовах проблема формування іншомовної комунікативної культури студентів, зокрема, аграрних ЗВО, у контексті міжнаціонального спілкування привертає все більше уваги науковців. Проблема є особливо актуальною у взаємозв’язку з академічною мобільністю. За останні роки академічна мобільність студентів аграрних закладів вищої освіти у всьому світі значно зросла, що свідчить про інтенсивний розвиток співпраці в освітній сфері та визначає її як найбільш актуальну та є важливим напрямком діяльності закладів вищої освіти багатьох країн. Розвиток міждержавного наукового співробітництва, включаючи всебічне полікультурне виховання та розвиток молоді, сприяє духовному зближенню народів, міжнаціональним відносинам, формуванню культури міжетнічного спілкування, мирному перетину світових кордонів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32473.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Науково-методичний семінар з Міжнародною участю «Міжкультурна комунікація: українсько-польський освітній діалог», присвяченого 90-річчю Донецької області. м. Слов’янськ – Дніпро, 17-21.10.2022 р.
In the collections :
Published by: Залізняк Роман Олександрович
File : 32473.pdf Size : 1597868 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska