The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32361
Title: Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України в контексті маркетингу
Authors: Бабина О.М.
Keywords: поліграфія, маркетинг, видавничо-поліграфічна галузь, маркетингові інструменти, маркетингова діяльність.
Date of publication: 2022-12-08 21:14:16
Last changes: 2022-12-08 21:14:16
Year of publication: 2022
Summary: У статті проаналізовано стан видавничо-поліграфічної галузі України та проведено дослідження динаміки
кількості діючих суб’єктів господарювання, які займаються видавничою та поліграфічною діяльністю в Україні
за останнє дисятиріччя. Досліджено структуру діючих суб’єктів господарювання, які займаються видавничою
та поліграфічною діяльністю. Проаналізовано обсяг реалізованих послуг українськими підприємствами, які
займаються поліграфічною та видавничою діяльністю. Обґрунтовано переваги використання маркетингових
інструментів у поліграфі, а також запропоновано поетапність становлення ефективної поліграфічної діяльності з використанням маркетингових інструментів. Обґрунтовано привабливість, доцільність та перспективність поліграфії з використанням маркетингових інструментів для бізнесу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32361.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-38
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32361.pdf Size : 246420 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska