The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31502
Title: Вплив елементів технології на продуктивність та стійкість гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика в умовах ВСП «Чернятинський фаховий коледж» ВНАУ
Authors: Ростислав Крешун
Keywords: Кукурудза, макроелементи, мікроелементи, стебловий кукурудзяний метелик, позакореневі підживлення, зерно, урожайність.
Date of publication: 2022-09-26 08:23:48
Last changes: 2022-09-26 08:23:48
Year of publication: 2022
Summary: Кукурудза – одна з найпоширеніших та найпродуктивніших культур у світовому рослинництві, посідає друге місце (із площею понад 182 млн. га) після пшениці, а за валовим збором зерна перше. Площі вирощування кукурудзи в Україні постійно зростають і за даними статистичної звітності в 2021 році складали 5,39 млн. га, а в 2022 році планувалося засіяти не менше 5,5 млн. га ріллі.
Мета дослідження – вивчити ефективність впливу застосування позакореневих підживлень мікродобривом Росток кукурудза у фазу 5-7 та 10-12 листків на продуктивність та стійкість кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика.
Для досягнення даної мети досліджень висувались наступні завдання:
1) вивчити вплив проведення позакореневих підживлень на морфологічні ознаки у гібридів кукурудзи;
2) оцінити вплив позакореневих підживлень на елементи структури врожаю гібридів кукурудзи;
3) дослідити вплив позакореневих підживлень на рівень урожайності гібридів кукурудзи різних груп стиглості;
4) розрахувати економічну ефективність застосування позакореневих підживлень при вирощуванні гібридів кукурудзи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31502.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31502.pdf Size : 955099 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska