The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32261
Title: Моделювання ґрунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів
Authors: Гунько І.В., Грибик Р.І.
Keywords: котки, лапи, ґрунт, агрегат, робочі органи, комбінування.
Date of publication: 2022-11-22 12:50:48
Last changes: 2022-11-22 12:50:48
Year of publication: 2022
Summary: В роботі наведено математичне обґрунтування підбору кількості робочих органів комбінованого ґрунтообробного агрегату в залежності від фізико-механічних параметрів ґрунту, рельєфу поля, агротехнічних вимог сівби та садіння сільськогосподарських культур, екологічних та енергетичних показників операцій передпосівного обробітку ґрунту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32261.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. 2022. № 5 (313). С. 18-21. DOI 10.31891/2307-5732-2022-311-4-18-21
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32261.pdf Size : 1497687 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska