The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32580
Title: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності викладача іноземної мови
Authors: Кравець Р.А.
Keywords: транскордонні ініціативи, онлайн навчання, ІКТ-компетентність, Болонський процес, вища освіта.
Date of publication: 2023-02-28 23:07:40
Last changes: 2023-02-28 23:07:40
Year of publication: 2022
Summary: У статті обґрунтовано доцільність запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійну діяльність викладача іноземної мови. Розкрито особливості використання їх з метою підвищення якості викладання іноземної мови для здобувачів вищої освіти. Описано роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні студентоцентричного підходу. Проаналізовано перспективи реалізації цифрового навчання й можливості транскордонних ініціатив у рамках Болонського процесу й програми Erasmus+. Особливу увагу приділено інтернаціоналізації студентської молоді й науково-педагогічного персоналу на глобальному рівні, розвитку партнерських відносин з провідними установами світу, що покращує якість навчання, викладання й досліджень. Розглянуто розвиток освітніх партнерських відносин як важливий елемент європейської стратегії співпраці з іншими регіонами світу. З’ясовано, що широка доступність високоякісних освітніх ресурсів, здатність адаптувати ці матеріали до конкретних умов спричиняють значні якісні зміни на різних рівнях освіти в багатьох країнах. Досліджено європейський досвід у розробленні стратегій електронного навчання, структури педагогічної підготовки та інституційній підтримці, а також можливість його інтегрувати до національної системи підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови. Наведено кращі зразки функціонування низки платформ, порталів, сховищ, на кшталт Educational Era, FutureLearn, Iversity, FUN, MiriadaX, OpenupEd. Визначено структуру ІКТ-компетентності викладачів іноземної мови, яка окреслює компетенції, якими вони повинні оволодіти, щоб уміло використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй методиці викладання та професійному саморозвитку. Оскільки вимоги до акредитації, специфічні для певної програми, іноді створюють жорстку структуру, яка не заохочує своєчасну адаптацію курсів, включаючи впровадження нових підходів та методів навчання, то було актуалізовано питання процедур забезпечення якості вищої освіти, які б сприяли появі нових креативних та інноваційних навчальних рішень і курсів. Детерміновано низку кроків для посилення Європейського простору вищої освіти, які гарантують якість очного, дистанційної і транскордонного навчання, що уможливлює безперешкодну акредитацію та взаємовизнання освітніх програм. Ці процеси становлять відповідний механізм забезпечення якості для реалізації нових підходів, заснованих на інформаційно-комунікаційних технологіях в рамках традиційних форм навчання (методи та моделі змішаного навчання).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32580.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. № 57, Т. 1. С. 316–322. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-1-47
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32580.pdf Size : 838369 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska