The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32541
Title: Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням
Authors: Михалевич В.М. Матвійчук В.А. Колісник М.А.
Keywords: складно профільна заготовка, штампування обкочуванням, конічний валок, пряме вида- влювання, напружено-деформований стан, деформовність.
Date of publication: 2023-01-30 13:45:55
Last changes: 2023-01-30 13:45:55
Year of publication: 2022
Summary: В статті приведені результати розробки і дослідження технологічної схеми прямого видавлювання методом штампування обкочуванням конічним валком для отримання складно профільних заготовок. Оскільки технологічні можливості при цьому залежать від деформовності матеріалу, то був проведений аналіз напружено-деформованого стану заготовок з використанням методу сіток, вимірювання твердості та мікроструктурного аналізу. Головним результатом аналізу стала побудова шляхів деформування часток матеріалу заготовок в координатах «інтенсивність деформацій – показник напруженого стану». Встановлені зони заготовок, які деформуються в умовах «жорсткого» напруженого стану, тому саме для цих зон проведена оцінка деформовності металів. Для оцінки деформовності матеріалу заготовок побудували модель накопичення пошкоджень, що базується на критерії В. Огороднікова та певної методики побудови апроксимації кривої граничних деформацій. З результатів дослідження деформовності матеріалу заготовок випливає, що у порівнянні з лінійним принципом накопичення пошкоджень, розрахунок за моделлю, що базується на критерії В. А. Огороднікова знижує розрахункове значення граничної деформації. В той же час призначення параметру нелінійності накопичення пошкодження значень, що задовольняють умові n 1, призводить до підвищення розрахункового значення граничної деформації у порівнянні з лінійним принципом накопичення пошкоджень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32541.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Обробка матеріалів тиском. 2022. № 1 (51). С. 87-97. DOI: 10.37142/2076-2151/2022-1(51)87
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32541.pdf Size : 1727994 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska