The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31864
Title: Обґрунтування режимних параметрів асинхроного генератора мобільної дощувальної машини
Authors: Василевич Олександр Сергійович
Keywords: Ключові слова: асинхронний генератор, обмотка статора, дощувальна машина, блок – схема, електродвигун.
Date of publication: 2022-11-03 12:54:22
Last changes: 2022-11-03 12:54:22
Year of publication: 2022
Summary: Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі мінімізації
витрат при роботі електрообладнання поливних агрегатів.
Отриманий математичний опис асинхронного генератора з перемиканням
обмоткою статора на базі диференціальних рівнянь, що визначають її параметри,
які дозволяють отримати уявлення про перехідні процеси, що відбуваються при
підключенні рухового навантаження.
А також визначення режимів роботи конденсаторної установки збудження
асинхронного генератора з обмоткою статора, що перемикається. Конденсаторна
установка поділяється на основну та додаткову, основна служить для створення
необхідного струму збудження в генераторі, а додаткова — для компенсації
реактивної складової струму електродвигунів.
На підставі експериментальних характеристик вироблено розрахунок
електричних втрат в обмотці статора асинхронного генератора, що
перемикається, розбіжність з теоретично отриманими даними не перевищує 5 %,
яке пов`язане зі зменшенням струму збудження при збільшенні навантаження
внаслідок падіння напруги на конденсаторах і похибкою вимірювань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31864.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31864.pdf Size : 4714518 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska