The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32509
Title: Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів
Authors: Вовк В.Ю.
Keywords: безвідходні технології, біогаз, сільськогосподарські відходи, агробіомаса, відновлювані джерела енергії, рослинництво, тваринництво.
Date of publication: 2022-12-26 16:14:35
Last changes: 2022-12-26 16:14:35
Year of publication: 2022
Summary: Стаття присвячена дослідженню перспектив виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів. Проаналізовано структуру кінцевого енергоспоживання АПК України протягом 2017-2020 рр. та встановлено, що переважаючу частку кінцевого споживання енергії займають нафтопродукти, електро- та теплоенергія і природний газ, енергія з біопалив та відходів має незначну питому вагу. Визначено, що найбільш ефективною безвідходною технологією у сільському господарстві є виробництво біогазу з відходів. Охарактеризовано потенціал виходу біогазу із основних сільськогосподарських відходів. Здійснено порівняння динаміки розвитку виробництва біогазу у деяких країнах ЄС (Німеччині й Польщі) та Україні протягом 2012-2020 рр.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32509.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економічний простір. № 181. С. 177-182. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-31.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32509.pdf Size : 1125087 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska