The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32454
Title: Цифрова трансформація економіки: сутність, проблеми, особливості
Authors: Чіков І.А.
Keywords: традиційна економіка, цифрова економіка, цифровізація, соціально-економічне середовище, глобалізація, цифрові технології, інформаційні технології, BlockChain.
Date of publication: 2022-12-20 17:50:48
Last changes: 2022-12-20 17:50:48
Year of publication: 2022
Summary: У статі розкрито сутність цифрової економіки, її особливості та проблеми становлення. Узагальнено поняття інформаційних технологій та охарактеризовано їх роль у трансформації традиційної економіки у цифрову. Встановлено, що використання цифрових технологій в економічному секторі дозволить зберігати, обробляти та аналізувати великий масив даних, формуючи тим самим інформацію про результати ефективності функціонування суб’єктів господарювання. Все зазначене дасть можливість приймати оперативні та обґрунтовані управлінські рішення, які забезпечать мінімізацію витрати, максимізацію прибутку та підвищення конкурентоспроможність підприємств. Наведено та охарактеризовано найбільш популярні інформаційні системи та технології, що використовуються у діяльності вітчизняних підприємств. Наведено перелік та розкрито зміст новітніх цифрових продуктів та послуг, які використовуються у соціально-економічному середовищі. Визначено, що технологія BlockChain є однією з найперспективніших технологій у контексті кібербезпеки та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Наведено переваги та недоліки BlockChain технології та встановлено особливості інтеграції децентралізованої систему управляння у діяльність сучасних підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32454.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Підприємництво та інновації. 2022. № 25. С. 97-102. DOI: 10.32782/2415-3583/25.16
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32454.pdf Size : 7461657 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska