The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32626
Title: Аналітичні дослідження методів гарячого деформування металів
Authors: Швець Л.В., Чмих К.В.
Keywords: гаряча прокатка, гаряче кування, гаряче штампування, гаряче волочіння, деформування.
Date of publication: 2023-03-20 08:40:46
Last changes: 2023-03-20 08:40:46
Year of publication: 2022
Summary: Гаряча обробка металів тиском має ряд позитивних якостей: складові частини металу розподіляються рівномірніше, ніж до обробки; зменшуються розміри зерен, що призводить до поліпшення механічних властивостей; метал стає щільнішим. Метали, оброблені тиском, має волокнисту будову. Процес гарячої обробки – це один з типів процесів формування металу і він протікає при температурах, вищих температури рекристалізації. При гарячій деформації також відбувається зміцнення металу (гарячий наклеп), але він цілком знімається в процесі рекристалізації. При ній пластичність металу вища, а опір деформації приблизно в 10 разів менший, ніж при холодній деформації. Більшість металів мають температуру рекристалізації яка становить половину або одну третю температури плавлення металу. Тому можна сказати, що коли метал є пластично деформований вище температури рекристалізації, але нижче точки горіння це і є гарячий процес деформування металу. Пружна, а потім пластична деформація виникають під впливом на матеріал зовнішніх сил. Обробка металів тиском можлива завдяки їх пластичності. Ознакою пружної деформації є її зворотність, тобто зникнення після зняття навантаження. Фізична суть пружної деформації пояснюється незначним відносним зміщенням атомів у кристалічній ґратці, які після зняття навантаження повертаються на попередні місця. Метою обробки тиском є максимальне наближення форми та розмірів заготовки до форми й розмірів деталі. Прутки круглого, квадратного, шестикутного профілів, фасонні профілі, труби, листи, дріт, кованки, штамповані деталі та інші отримують обробкою тиском. Близько 90% сталей і 50% кольорових металів і сплавів піддаються обробці тиском. Існують такі метод гарячої обробки такі, як: гаряча прокатка, гаряче кування, гаряче штампування, гаряче волочіння.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32626.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 95-100. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-12
In the collections :
Published by: Куценко Микола Ігорович
File : 32626.pdf Size : 2878829 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska