The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32265
Title: НБУ і грошово-кредитна політика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) о
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords: НБУ, банк, регулятор, валютний центр, банківський нагляд, грошово-кредитна політика
Date of publication: 2022-10-24 15:00:54
Last changes: 2022-10-24 15:00:54
Year of publication: 2022
Summary: Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу
«НБУ і грошово-кредитна політика», зокрема дає можливість закріпити
студентам теоретичні та практичні знання з питань грошово-кредитної політики
НБУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32265.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32265.pdf Size : 702059 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska