The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31493
Title: Побудова кривих граничних деформацій матеріалів
Authors: Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А.
Keywords: криві граничних деформацій, стиск, розтяг, вальцювання зразків на клин.
Date of publication: 2022-09-22 08:03:27
Last changes: 2022-09-22 08:03:27
Year of publication: 2022
Summary: В роботі проведений аналіз побудови кривих граничних деформацій металів. Встановлено, що традиційні способи випробувань, такі як осадження і розтяг циліндричних зразків, не забезпечують сталості показника напруженого стану, а отже вносять історію деформування в побудову кривих. При осаджуванні відбувається зростання показника напруженого стану внаслідок викривлення бокової поверхні зразка (утворення бочки), яке викликане тертям на торцях. А при розтягу показник напруженого стану також зростає, в результаті утворення шийки через втрату стійкості деформування. Тому були розглянуті заходи, які б забезпечили отримання достовірних результатів при побудові кривих граничних деформацій з виключенням впливу історії деформування. При осаджуванні до таких заходів відносяться використання пластичної, більш м’якої ніж матеріал зразка, фольги на торцях зразків та поетапне видалення крайок лунки на їх торцях шліфуванням або осаджуванням без фольги. Крім того, був розглянутий експериментально-розрахунковий метод, який передбачає побудову шляхів деформування та корегування граничної деформації за допомогою критерію деформовності. При розтягу, у випадку утворення шийки, приріст деформації лінійно залежить від відношення радіуса кривизни шийки до її діаметру. Приведено рівняння, за допомогою якого експериментально-розрахунковим методом можна врахувати вплив шийки на підвищення граничних деформацій. Для експериментального визначення граничної деформації при розтягу запропоновано спосіб вальцювання циліндричних зразків на клин валками, радіуси яких зростають в процесі вальцювання, що дозволяє усунути появу шийки. З достатньою для практики точністю криві граничних деформацій можна будувати за результатами випробування зразків на кручення і осаджування, а значення граничних деформацій при розтягу отримувати з використанням апробованих для різних металів апроксимуючих залежностей. За приведеною методикою, включаючи визначення пластичності вальцюванням, були побудовані криві граничних деформацій низки сталей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31493.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 2 (105). С. 84-90.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31493.pdf Size : 1179325 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska