The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32394
Title: Розвиток платіжних систем в Україні
Authors: Кіпоренко С.С.
Keywords: банкінг, платіжні системи, Національний банк, платежі он-лайн, ІТ-технології, електронна комерція.
Date of publication: 2022-12-15 06:34:15
Last changes: 2022-12-15 06:34:15
Year of publication: 2022
Summary: Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові проблеми, активізує методологічні пошуки, формує нові парадигми дослідження економічних процесів. З появою цифрової економіки особливу увагу необхідно приділити створеній ефективній та стабільній системі платіжних інструментів. Становлення платіжних систем історично було пов’язане з появою грошей, але динамічне впровадження інновацій у фінансовий сектор витіснило готові розрахунки. Розвиток цифрових технологій, електронної комерції, Інтернету речей призвів до появи різноманітних платіжних систем, які постійно змінюються та функціонально комплектуються.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32394.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації», м. Кропивницький, 19.11.2022 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32394.pdf Size : 1437299 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska