The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32552
Title: Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords: страхування, страхова компанія, фінансовий стан страховика.
Date of publication: 2023-02-18 15:44:24
Last changes: 2023-02-18 15:44:24
Year of publication: 2022
Summary: Стаття присвячена інституту страхування, як засобу страхового захисту інтересів всіх економічних
суб`єктів. Проаналізовано сучасний стан розвитку страхового ринку України, визначено існуючі проблеми та
наслідки впливу повномасштабного вторгнення росії на діяльність страховиків. Здійснено оцінку фінансо-
вого стану окремо взятої страхової компанії, визначено, що результативна діяльність залежить від ефек-
тивного використання власних коштів, зростання обсягу зібраних страхових премій за рахунок підвищення
довіри споживачів таких послуг. Загалом нестабільне економічне середовище функціонування негативно
позначається на реальному фінансовому стані кожного страховика, тому фінансово стійкі та ініціативні на
запровадження новітніх страхових продуктів компанії зможуть успішно здійснювати страхову діяльність,
бути спроможними забезпечити виконання своїх зобов’язань перед споживачами страхових послуг.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32552.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 4 (37). С. 73-79. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.37-10
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32552.pdf Size : 3677016 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska