The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32496
Title: Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво
Authors: Берник І.М., Фабіянська О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2022-12-13 08:52:50
Last changes: 2022-12-13 08:52:50
Year of publication: 2022
Summary: Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами спрямовані на надання методичної допомоги при опануванні матеріалу з дисципліни «Моделювання технологічних систем харчових виробництв», містять назви тем відповідно до робочої навчальної програми, виклад теоретичного матеріалу з методичними рекомендаціями та порадами, завданнями, рекомендовану літературу
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32496.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32496.pdf Size : 2725565 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska