The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32337
Title: Культурна етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку
Authors: Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М.
Keywords: етика, комунікація, культура, метод, ринок, ділове спілкування, результат.
Date of publication: 2022-12-04 17:52:56
Last changes: 2022-12-04 17:52:56
Year of publication: 2022
Summary: У науковій роботі розглянуто типову специфіку сучасних прийомів ділового спілкування як у цілому так
і на конкретних прикладах. Авторами визначено ключові класифікаційні ознаки, функції, види, рівні, підходи, методи та моделі етики ділового спілкування. Проаналізовано характерні показники щодо створення умов ефективної діяльності соціальних груп та успішної комунікації суб’єктів ділового процесу. Запропоновані рекомендації дозволять визначати прийоми рішення конкретних цілей, сприятимуть створенню позитивної атмосфери в колективі, дозволять досягати ухвалених рішень з високою результативністю, оскільки враховують типові аспекти соціо-психологічних принципів. Адже як свідчить ринкова практика – все розпочинається і у подальшому базується на комунікації. Практичний, індивідуальний та якісний рівень комунікаційного процесу є запорукою успіху.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32337.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 3 (36). С. 45-49. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.36-7
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32337.pdf Size : 8558578 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska